SELECT manufacturer_id FROM `manufacturerML` WHERE manufacturer_url LIKE '%PANODIA%' AND lan_id = '1' LIMIT 0, 1

Zostało wykonane w czasie sek oraz zwróciło wyników.1146 - Table 'nowak1_albumstyl.manufacturerML' doesn't exist
Adres nie istnieje, przejdz na http://albumstyl.pl